Planowany nabór uczniów w Zespole Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2018/2019:

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU !!!
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
ROK SZKOLNY 2018/2019

- Technikum Ekonomiczne 0,5 klasy (15 osób)
- Technikum Informatyczne 1 klasa (30 osób)
- Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 0,5 klasy (15 osób)
- Technikum Organizacji Reklamy 0,5 klasy (15 osób)
- Technikum Elektroniczne 0,5 klasy (15 osób)